ÄlyTariffista usein kysytyt kysymykset (UKK)

Olen kerännyt tälle sivulle useimmiten kysyttyjä kysymyksiä ÄlyTariffista ja Shelly-laitteiden asennuksesta, sekä palvelun soveltuvuudesta juuri omaan käyttöösi.

Yksi eniten kysytty asia on tietenkin se, mistä saan sähköasentajan ja teettekö itse asennuksiakin. Valitettavasti en voi toistaiseksi tehdä itse asennuksia. Yhteistyökumppanit ja ennalta tunnetut sähköasennusliikkeet/yhteyshenkilöt löytyvät erilliseltä listaukselta näiltä sivuilta.

Toinen yleinen kysymys koskettaa erilaisia hybridivaraajia, ilmalämpö- tai maalämpöpumppuja käyttäviä järjestelmiä. Soveltuuko tuote minulle? Suurimmasta osasta Jäspin ja Viessmann tuotteissa on jo varmistettu löytyväksi vähintään yksi mahdollinen pudotuslämmön tai sulkutoiminnon käyttötapa. Samoin NIBE-merkkisistä laitteista löytyy poissaoloasennon/pudotuslämmön ohjaus. Joissakin laitteissa on parempi käyttää potentiaalivapaan reletulon liitäntää “poissa kotoa” -asennolla, toisissa taas on vain tehtävä suoraan “kova sulku” katkaisemalla virrat pumpuilta siihen tarkoitetussa liitännässä (se on sama liitäntä johon otetaan joko “yösähkö” -kytkennän ohjaus tai jossa ulkomailla käytetään ominaisuutta katkaisemaan lämmitys sähköyhtiön toimesta alueellisesti sähkön säännöstelyä tarvittaessa).

Kolmas yleinen kysymys liittyykin lämpötiloihin. Millä varmistetaan vähintään +55°C käyttöveden lämpö? Suurimmassa osassa sähkölämmittäviä “yösähkö”-talouksia on käytetty jo vuosikymmeniä ohjaustapaa, jolla lämpö voi pudota myös alle tämän eli mikään muu kuin järjestelmän mitoituksen suunnittelu riittäväksi ei varmista riittävää lämpöä lämmityssyklien välillä. Yösähkö/aikatariffi ei myöskään tiedä lainkaan mikä on varaajan lämpötila. Joko varaajassa on erillinen kytkentä varmistukseksi termostaattiohjattuna tai se on asetettava mahdollisimman kuumalle lämmölle varmistaakseen, että lämpötila ei putoa liiaksi. Vaihtoehtona on valita ohjaustapa joka pitää esimerkiksi vähintään 8 tuntia järjestelmää päällä joka päivä, käyttäen vain 8 halvinta hintaa (vakioasetus on tässä ohjaustavassa 4 ellei muuta pyydetty). Esimerkiksi Jäspin varalämmitys alkaa vasta +5°C kohdalta, jolloin “kova katkaisu” ei ole tässä mielessä järkevä ratkaisu (jos laitteessa on myös pehmeämpi pudotusasento poissalon peruslämmöille). Jos 24 tunnin käyttökatkoraja ylittyy, ohjaus laittaa varmuuden vuoksi vähintään tunniksi ohjauksella sähköt päälle. Suurimmalla osalla tämä riittää varsin hyvin, kun on oikein mitotettu järjestelmä.

Neljäs vakiokysymys liittyy tuotteistamiseen; onko sillä kuukausimaksuja tai muita vastaavia lisäkuluja? Aluksi tuotteella ei ollut sopimusehtojen puitteissa muita kuluja. Vain kertamaksu, jolla palvelu tarjottiin vähintään vuoden määräaikaisen sopimuskauden kanssa ilman lisäkuluja ja sillä oletuksella, että palvelu tulisi jatkumaan vuosikausia ongelmitta. Valitettavasti palvelusta on kuitenkin maksettava ulkopuolelle (Nord Pool) vuotuisia lisenssimaksuja hintatietojen käytöstä, joten ehtoja piti hieman muuttaa tämän asian selvittyä. Ennen marraskuun alkua ostopäätöksen tehneille pyritään toteuttamaan palvelu luvatun muotoisena ilman lisämaksuja. Marraskuussa 2022 on vielä mahdollista ostaa vanhalla hinnalla vanhan kaltainen sopimus. Keskivaiheilla tuotteen aloituskaarta myydyt myytiin vuoden määräajalla, aivan alussa täysin ilman sitä. Nämä vuoden määräaikaisuudet muuttuivat muutoksen myötä 2 vuoden määräaikaisiksi. Ja jatkossa normaali ja ensisijainen myyntitapa on vuosimaksulla etukäteen lisenssin lunastaen.

Vuotuinen palvelun käyttölisenssi on ostettavissa joko isompana määränä vuosia etukäteen tai vuoden hintatason perusteella lasketulla jatkolisenssillä vuosittain. Vuonna 2023 käyttäjäkohtainen ÄlyTariffin lisenssimaksu on 84€ tai 7€/kk, miten sen haluaakin sanoa. Hintaa tarkistetaan uudelleen loppuvuodesta 2023 seuraavan vuoden lisenssimyyntiä varten. Se voi myös laskea, ei hinnat aina nouse. Selkeyden vuoksi maksut peritään kalenterivuosittain. Kesken vuotta ostaville voidaan antaa vastaava hyvitys tuotteesta tai tarjota lisävuotta edullisemmin. Palvelua ei laiteta suoraan katkolle jos maksu on myöhässä, ihmisiähän me kaikki olemme. Lisenssilaskutus on laskulla tai verkkosivun kautta etukäteen maksettuna, mitään jatkuvia kestotilauksia tai vastaavia suoria veloitustapoja ei verkkokaupan kautta muodostu.

Sueraava kysymys liitty verkkokäyttöön. Mitä jos netti pätkii pahasti? Jos verkkoa ei tavoiteta, laite toimii itsenäisenä laitteena sinne asetettujen tietojen mukaan.Toistaiseksi tariffitietoa ei välitetä ennalta useammaksi tunniksi laitteille asti, eikä hintatietoja välitetä koskaan asiakkaalle tai asiakaslaitteelle asti (mm. hintatiedon lisensointiehtoihin liittyviä syitä). Yhteyden palatessa palautuu myös ohjaustoiminta automaattisesti. On mahdollista lisätä myös fyysinen ohituskytkin ja ohjelmallinen päälle laitto on aina mahdollista lähiyhteyksillä. Voi lisätä myös esimerkiksi ajastimia varmistamaan, että vuorokaudessa on edes jonkin verran ohjatun laitteen tai laitteiden päällä pitoa. Nämä voidaan määritellä valmiiksi toiveiden mukaan tai lisäasetukset voi tehdä itse.

Entä sitten tietoturva? Ei huolta. Asiakkaan tietoja ei tallenneta tarpeettomasti minnekään. Yhteydenotot palvelussa tapahtuvat aina asiakaslaitteelta ulospäin TCP/IP-yhteyksin (portti 1883) palvelimelleni ja siellä kulkee ainoastaan tähän yhteydenottoon ja ohjaukseen tarvittavaa anonymisoitua tietoa. Siellä ei siten siirry mitään tietoturvalle vaaraksi olevaa, eikä sisäänpäin tarvitse avata mitään avoimia portteja internetistä. Riittää, että laite saa yhteyden WiFi 2,4GHz (B/G/N) tai Ethernet-liitäntänsä kautta internetin suuntaan ja siellä palvelimilleni. Pilvipalvelun app/web Shelly Cloud osalta tietoturvasta ja toiminnasta vastaa Shelly/Allterco Robotics ja käyttäjä itse. Sinne esiasetettu tunnus on anonymisoitu eli johtaa vain operative link/terae takaa.fi suuntaan ja lähetetty sähköposti ohjataan oikeaan osoitteeseen.

Sähkösyöppö laitteeni tarvitsee käänteisen ohjaustavan, kuinka saan “päälle” kytkennän vaihdettua “irti” kytkennäksi? Tähän on yksinkertaisin ja kestävin ratkaisu käyttää laitteen ohjaukseen 230Vac NC-tyyppistä (normal connected, avautuva) tai kaksitoimista (esim. 1 avautuva/1 sulkeutuva) apurelettä laitteen yhteydessä. Tällöin Shellyn rele ohjaa apureleen auki vain kun sille annetaan ohjausjännite ja saadaan kytkentä käänteiseksi normaaliin Shellyn ohjaukseen nähden. Esimerkiksi Jäspi TehoWatissa on normaalisti käytetty erillisiin käyttöveden lämmitysvastuksiin suoraa katkaisua tariffiohjauksena “yösähkö/päiväsähkö” perusteella. Kun tämä kytkentä laitetaan ÄlyTariffi-ohjaukseen, saadaan laitteen sisällä jostakin sen lämmityksen käyttövirtajohtimesta jännite kytkemään apurele auki, ja apurele pitää ilman tariffiohjausta “poissaolokytkentää” päällä apureleen sulkeutuessa. Valikoimastani löytyy Hager ERC218 välirele, joka vastaa useimpiin tarpeisiin enintään 16A 1-vaihekäytössä. Ps. muistathan myös johdonsuojan!

Missään ei näy miten tämä oikein toimii. Miten voin ottaa selvää toiminnasta, onko jossakin grafiikkaa ja tuntihintoja vertailuksi? Valitettavasti kaikki asiaan liittyvät todelliset hintatiedot (mm. Spot-hintojen historiatiedot ja niistä suoraan johdetut tiedot) ovat Nord Pool immateriaalioikeuksien piirissä ja rajattu kuhunkin eri käyttötapaan ja käyttökohteeseen erikseen lisensoitavaan käyttöön. Yksi lisenssityyppi mahdollistaa tuottaa tämän palvelun ja esimerkiksi vuonna 2022 tarkempien tietojen esittäminen tai asiakaslaitteelle asti tuonti olisi 5000€ arvoinen lisälisenssi muiden kulujen päälle. En voi esittää edelleen hintoja missään muodossaan lisenssiehtojen vastaisesti ja tämä rajaa myös ikävästi ohjelmakehitystä.

Miten tämä eroaa niistä muista vaihtoehdoista? Yksi oleellinen ero on hinnoittelun (matalampi) lisäksi toimintatavassa. Laitteisiin asti ei tuoda varsinaista hintatietoa, vaan tariffiohjaustieto. Tämä mahdollistaa myös halvemman vuosilisenssin Nord Poolilta ja siten halvemman hinnan käyttäjillekin. Lisäksi ylläpito voi olla jatkuvasti tietoinen mitä ohjausta laitteet saavat ja päivitykset, virheen korjaukset, ym. on mahdollista tehdä ilman negatiivisia vaikutuksia käyttöön. Jos olen huomannut jonkin virhetoiminnon edellisen tunnin puolella tai saanut sellaisen epäilystä vinkkiä käyttäjiltä, on mahdollista hoitaa virheetön toiminta käsiohjauksella kaikkiin laitteisiin ja korjata virheen aiheuttanut tekijä jatkoa varten nopeasti ja varmasti kaikille. “Haittapuolena” on vähemmän käyttäjän suoraa tietoisuutta toimintatavasta, ei mitään hienoja grafiikoita hinnasta tai helppoa tapaa laskea säästöä. Toiminta on siis tariffiohjausta; ohjaustiedon välitystä ja koneellista laskentaa palveluntarjoajalla ilman lisämaksullisen tiedon siirtoa asiakaslaitteisiin.

Oheinen kuvaaja tarjoaa tietoa menneen vuorokauden käyttötiloista.

Rehellisesti, suomalaisen suorasti, ja kotimaisena niin pitkälle kuin on mahdollista.

Lisää vinkkejä ja ohjeita löytyy valikon “vinkkejä ja ohjeita” takaa.

%d bloggaajaa tykkää tästä: