Jäspin laitteissa on käänteinen ohjaustapa ulkoiselle ohjaussignaalille, sillä tämä on tarkoitettu käytettäväksi käyttökytkimellä “poissaoloasentona” poistuessa esimerkiksi mökiltä/kotoa pitkäksi aikaa. Kun liitinrimalla “kotoa pois”-kytkentä aktivoidaan sulkemalla virtapiiri, vaihtaa laite “pudostuslämmölle” samalla tapaa kuin valikoista pudotusajastin aikaperusteisena ja lämpötilan pudotuksen punainen merkkivalo…

Lue Lisää

Viesmann maalämpöpumpuissa ei ole varsinaisesti tariffiohjaukseen tehtyä sisääntuloa, mutta niistä löytyy “ulkoinen ohjaus” sähkölaitosten ohjausta varten. Suomessahan on käytetty jo pitkään yö- ja päiväsähköä, kun taas suurimmassa osassa muita maita ohjausta käytetään ylikuorman irti kytkemiseen. Normaalisti laitteen kytkentärimoilla on hyppylangoitus…

Lue Lisää

*** HUOM! TÄMÄ LISTAUS ON KESKENERÄINEN JA KAIKKI SILLÄ ESIINTYVÄT EIVÄT OLE VIRALLISEMMIN SITOUTUNEET MYYMÄÄN TAI ASENTAMAAN ÄLYTARIFFIA / SHELLY-RELEITÄ *** ÄlyTariffin releohjaus on tavanomaisesti kiinteä sähköasennus, jonka asentajalla tulee olla työhön vaadittu pätevyys. Pro-sarjan laitteet suositus kaikkiin kiinteisiin asennuksiin…

Lue Lisää

3/3