Siirry suoraan sisältöön

Jäspi Tehowatti, Ecowatti,.. Myös NIBE.

  • tehnyt

Jäspin laitteissa on käänteinen ohjaustapa ulkoiselle ohjaussignaalille, sillä tämä on tarkoitettu käytettäväksi käyttökytkimellä “poissaoloasentona” (poistuessa mökiltä/kotoa pitkäksi aikaa).

Kun liitinrimalla “kotoa pois”-kytkentä aktivoidaan sulkemalla virtapiiri, vaihtaa laite “pudostuslämmölle” samalla tapaa kuin valikoista pudotusajastin aikaperusteisena ja lämpötilan pudotuksen punainen merkkivalo syttyy.

Ulkopuolinen potentiaalivapaa lisäohjaus esim. kellolla tai ”kotoa pois” -kytkimeltä
lämpötilanpudotusta varten = normaalisti auki

Ecowatissa kytkentä tapahtuu liittimiin 100 ja 101.

Tehowatissa kytkentä tapahtuu relekortin liittimiin 5 ja 6.

Tehowatti Air-mallissa kytkentä tuodaan tulokortin liittimeen X6.

Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori ja lämmitys kytketään pois väliaikaisesti. Tariffiesto otetaan käyttöön kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, ja valitsemalla toiminto valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.

Lähde: Tehowatti Air asennusohje

Jäspin laitteiden käänteisen kytkentätavan vuoksi Shellyn sulkeutuvaa relettä ei voi käyttää suoraan, kuten ei myöskään normaalisti rinnalle käyttövesikattilalle asetettua kontaktoriohjausta tariffiohjauksella. Tai voi, mutta tällöin rele on asetettava toimimaan päinvastoin kuin useimmissa ohjausohjelmissa vakiona on.

Laitteen 3kW käyttövesivaraajan 3-vaihesyöttö on tarkoitettu katkaistavaksi suoraan kontaktorilla tariffiohjaukseksi. Tätä useimmiten jo valmiiksi kytkettyä osuutta käytetään myös Shelly Pro 1:n kanssa. Tariffiohjauksen tuomiseksi myös pudotuslämpöohjaukseen lämmitysjärjestelmässä tarvitaan erillinen apurele malliltansa avautuva. Esimerkiksi Hager ERC218. Kun sen ohjaus (A1 ja A2) kytketään lämminvesivaraajan tariffiohjatulle vaiheliitännälle, saadaan samalla apureleen avulla avatuksi pudotuslämpöohjaus pois päältä ja normaali lämmitystila käyntiin tariffiohjattuna. Mainitusta apurelemallista käytetään avautuvaa releosuutta liitännöistä 3 ja 4 kytkettäessä ohjausliitäntään.

Esimerkkiasennus Jäspi Tehowatti 13+3kW.

Kytkentäjännitteen otto L+N → A1+A2 on hyvä tehdä mielummin Wago-liittimillä kuin lisäämällä useampi johdin samaan “sokeripalaan”. Kolmen johtimen haaroitus on tähän käyttöön passeli. Tässä liitännässä kulkee vain virta yhdelle vastukselle kolmesta. Tavanomaisesti sähkötaulussa on jo valmiiksi tarpeeksi herkät johdonsuojakytkimet, joten erillistä johdonsuojaa tähän väliin ei tarvita.

Myös NIBE käyttää vastaavaa ohjaustapaa lämmitystuotteissaan.

Jos kytkennät on tuotu Jäspille yksiltä isommilta sulakkeilta, muutokset on tehtävä Jäspin päähän ja lisättävä myös tarvittavat sulakkeet tarvittaessa.

HUOM! Tarkkana, että kytkentä tehdään oikeaan väliin. Varsinaisen huoneiden lämmityskierron sulake ja johtimet ovat huomattavasti isommat, eikä sieltä otetulla virralla saada aikaan haluttua ohjausta.

HUOM! Vastuussa kytkennästä ja siihen liittyvistä käytännön päätöksistä on tähän pätevöitynyt sähköurakoitsija. Hänelle voi esittää toiveita ja hän voi tarvittaessa esimerkiksi kysyä konsultaatiota minulta, mutta tekee lopulta päätökset parhaan tietonsa mukaan.