Siirry suoraan sisältöön

Viessmann MLP

  • tehnyt

Viesmann maalämpöpumpuissa ei ole varsinaisesti tariffiohjaukseen tehtyä sisääntuloa, mutta niistä löytyy “ulkoinen ohjaus” sähkölaitosten ohjausta varten. Suomessahan on käytetty jo pitkään yö- ja päiväsähköä, kun taas monessa muussa maassa ohjausta käytetään lähinnä ylikuorman irti kytkemiseen (samaan tarkoitukseen on jonkin verran vanhoja asennuksia Suomessakin).

Normaalisti laitteen kytkentärimoilla on hyppylangoitus (“silta”) siinä välissä, mihin ulkoinen releohjaus kytketään. Se on täten helppo ja yksinkertainen ohjata päälle/pois potentiaalivapaalla relekytkennällä (tyyppi NO eli normaalisti avoin, sulkeutuva).

Vitocal 200-G kytkentärimat kaaviossa

Esimerkiksi Vitocal 200-G:ssä kytkentä “G” on rimalla X3 liitännöissä 6 ja 7 (X3.6 ja X3.7). Tähän väliin laitetaan esimerkiksi Shelly Pro 1 ja kytkennät X3.6 → I / O → X3.7.

N-rimalta X2 saadaan nollajohdin mistä tahansa tyhjästä paikasta ja vaihe L voidaan valita vapaasti sisään tulevista, esimerkiksi liitinriman X3 alimpana löytyy helposti L1 liittimestä nro 18 (X3.18).

HUOM! Haaroitus mielummin Wago-liittimellä kuin useampi johdin samaan “sokeripalaan”.

Muuta ei tarvitse kytkeä.

Ulkoisen ohjauksen sammutus on näissä täysi lämmityspuolen sammutus “kovalla irtikytkennällä”.

Ohje (Lähde: Vitocal 200-G kytkentäohje ammattilaisille)
■ parametrien asettamista ei tarvita
■ Jos ulkoinen ohjauskosketin on liitetty,
siltaa ei saa olla.
■ Kompressori kytketään pois ”kovalla
kytkennällä”, kun kontakti avautuu.
■ Lämmitysveden lisälämmitysvastusta
varten voidaan valita poiskytkettävät
tehot (parametri ”Lisälämm.vastuksen
teho kun ulkoinen ohjaus
790A”).

Kovan irtikytkennän aiheuttamaa vikaviestiä ei tarvitse pelästyä. Se kuuluu asiaan. Kuvassa ohjeet Vitotronic 200-sarjan “virheviestistä”.
Vitocal 222 “häiriöilmoitus”

Koska muissa maissa on useimmiten kyse ihan muusta kuin päivittäisestä sammuttelusta sähkön hinnassa säästöksi omasta halusta, siitä tulee tietenkin viesti ruutuun. Sen voi kuitata pois tai antaa olla, ei aiheuta mitään harmeja vaan on ainoastaan informatiivinen ilmoitus tapahtuneesta sähköjen katkaisusta.

HUOM! Vastuussa kytkennästä ja siihen liittyvistä käytännön päätöksistä on tähän pätevöitynyt sähköurakoitsija. Hänelle voi esittää toiveita ja hän voi tarvittaessa esimerkiksi kysyä konsultaatiota minulta, mutta tekee lopulta päätökset parhaan tietonsa mukaan.